Patientsikkerhed

Det er vigtigt for os, at vores patienter føler sig trygge og ved, at de er i gode hænder. Vi er professionelle og fokuserer på at fremme et godt helbred – både i krop og sjæl. Skulle du alligevel have spørgsmål til håndtering af patientsager, hjælper vi dig også gerne.


Her finder du alle relevante links til information om patientsikkerhed:


Styrelsen for patientklager

https://stpk.dk/da/

Styrelsen for patientsikkerhed
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser

Patienterstatning
https://pebl.dk/ 

Hjælp os med at blive bedre brochure
https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ash